A way of life

20 juni 2009


Het dak knalde van de feesttent af, en daarmee zat de sfeer er goed in. Scouting Mira Ceti vierde op vrijdag 19 juni 2009 haar eerste feestje met alle 18+ (oud) leden te midden de blokhutten van Scoutcentrum Achter de Berg.


Iedereen was paraat en zachtjes aan liep de tent vol met allerlei oud leden, uit heinde en verre kwam men met een heleboel gesprekstof en oude herinneringen richting Nistelrode. Scouting Mira Ceti had haar deuren geopend en de gezelligheid was op en top!


Nadat er een promotiefilm was getoond aan alle aanwezigen, trapte voorzitter Smits de avond af met een indringende speech. Hij noemde Scouting een ‘way of life' waar je altijd op terug kijkt. Eenmaal een Scout is altijd een Scout en daar voelde de aanwezigen wel wat voor. Smits vervolgende door een groot dankwoord uit te spreken voor onze oprichters, Wim en Betsie Smits en Wim van Lith, de huidige vereniging mag zich zeer dankbaar zijn, maar de oude groepsvoorzitter Smits roemde de huidige vereniging vooral om haar grote betrokkenheid van de vele nieuwe stafleden en jeugdleden.


Vervolgens werd het woord gegeven aan burgemeester Heijmans. Bij Scouting is Heijmans nooit geweest, maar kennisgemaakt met jeugdverenigingen dat heeft hij zeker. Onze trotse burgervader feliciteerde Scouting Mira Ceti van harte en wat zij voor de Nistelrodense gemeenschap al heeft mogen betekenen. Een prachtige vlag van de gemeente werd overgedragen, en als klap op de vuurpijl mag Mira Ceti de rekening van haar nieuwe afvalcontainer richting Heesch zenden.


Namens Scouting Nederland was Jacqueline Vredenbergt aanwezig, zij is als algemeen lid verbonden aan het Landelijk Bestuur van de vereniging Scouting Nederland. Deze trotse vrouw bedankte de Mira Ceti groep voor haar jarenlange inzet voor de jeugd van Nistelrode, het moge duidelijk zijn dat Scouting Mira Ceti goed werkt levert voor de internationale Scoutingbeweging. Vredenbergt wilde onze Scoutinggroep daarom een prachtige litho schenken aan het jongste staflid van onze vereniging, Dominique Keyenemans nam het geschenk namens alle leden van de vereniging in ontvangst en dankte Scouting Nederland voor haar aanwezigheid.


Het jubileumweekend is nog niet afgelopen, zo zal op zondag 21 juni 2009 nog het Scouting Spektakel worden georganiseerd voor alle jeugdleden en overige belangstellenden. Iedereen is hiervoor welkom op Scoutcentrum Achter de Berg (Achter de Berg 14 te Nistelrode), tussen 10:00 uur tot 15:00 uur.

Scouting Nederland

 

 

Scouting Regio Noord Oost Brabant

 

 

Scoutcentrum "Achter de Berg"

Log in