Uitdagingen en kansen voor scoutinggroepen

26 april 2009


Op 25 april 2009 organiseerde Scoutingregio Noordoost Brabant een bijeenkomst voor lokale overheden en Scoutingverenigingen op Scoutcentrum Achter de Berg.


De kansen en krachten van Scouting werd belicht door prof. dr. Kim Putters (lid Landelijk Bestuur), waarbij nadrukkelijk ingegaan werd op de prestatievelden van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Sinds de invoering van de WMO zijn lokale overheden verplicht om o.a. het vrijwilligerswerk en het jeugdbeleid te ondersteunen.


Voor scouting ligt hierbij de uitdaging om te kijken naar de mogelijkheden binnen iedere gemeente om zich te profileren dan wel zich te laten horen voor het jeugd- en jongerenbeleid. Scoutingverenigingen vormen een solide basis als het gaat om preventief jeugdwerk, Scouting biedt een uitdagend spelprogramma waarbij veel ruimte is voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu.


Deze bijeenkomst zorgde voor een goede kennismaking van zowel Scoutingverenigingen en wethouders die zich bezighouden met het jeugd- en jongerenbeleid.


Vele ideeën kwamen naar voren, waarbij nadrukkelijk ingegaan werd op hangjongeren.


Wellicht vormt dit voor Scoutingverenigingen om hieraan mee te helpen door deze jongeren een uitdagend spelprogramma aan te bieden bij de explorers of Jongerentak.


Om te zien hoe het er bij scouting ook daadwerkelijk aan toe gaat, was er een korte rondleiding over Scoutcentrum Achter de Berg, verzorgt door de medewerkers van het Scoutcentrum. Tijdens de rondleiding maakte men ook kennis met de Regionale Scouting Wedstrijden die ook op Scoutcentrum Achter de Berg werden gehouden. Men was zeer onder de indruk hoe scouts (11-15 jaar) zich in het Fata Morgana thema waande tijdens het koken.Het regiobestuur spreekt van een geslaagde dag en hoopt op een vervolg.

Scouting Nederland

 

 

Scouting Regio Noord Oost Brabant

 

 

Scoutcentrum "Achter de Berg"

Log in