Explorers

Zit je in klas 3 of hoger van het VO? Wil jij je eigen plannen maken? Word dan explorer! De explorers organiseren hun eigen activiteiten zoals een expeditie in binnen of buitenland.
Ga zwerven in Zweden, op kamp in Luxemburg of zeilen in Zeeland.
Ook organiseren ze spectaculaire evenementen en uitdagende outdooractiviteiten.

Deze jongeren organiseren hun eigen activiteiten en maken hun eigen programma. Zo leren ze om te gaan met verantwoordelijkheden en worden ze zelfstandig. Zelfs buitenlandse reizen kunnen deel uitmaken van het afwisselende programma.

De explorers hebben hun opkomst op vrijdag van 19:00 uur tot 22:00 uur.

 

Je kunt de belevenissen van de Explorers volgen op de: Explorer Facebook pagina.

 

 

Als je explorer bent, heet je staf geen leiding meer, maar begeleiding. Dat betekent dat er meer van je verwacht wordt. Als bever, welp of scout kom je naar de opkomst en de leiding legt je uit wat je gaat doen. Bij de explorers verzin je zelf je programma en acti-viteiten, jij weet toch zeker zelf het beste wat je leuk vindt? Natuurlijk doe je het niet alleen, je vormt immers samen een groep. En de begeleiding zal jullie daarbij helpen.

Bij scouting zijn er 8 activiteitengebieden waar je activiteiten mee kunt bedenken en waarin je je kunt specialiseren.

  1. Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hak-ken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.
  2. Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken, schrijven.
  3. Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en team-spelen.
  4. Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
  5. Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), wel-ke levensovertuiging je hebt en de identiteit van je groep.
  6. Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoor-beeld JOTA JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.
  7. Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cul-tureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).
  8. Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).

Scouting Nederland

 

 

Scouting Regio Noord Oost Brabant

 

 

Scoutcentrum "Achter de Berg"

Log in