Ouderraad

Wat is de ouderraad?
Binnen onze vereniging hebben we een speciale adviesraad die geheel uit ouders van onze jeugdleden bestaat. Namens elke speltak zit er een ouder in deze adviesraad.
Bij alle zaken die onze jeugdleden aangaan, zal het bestuur of de groepsraad indien gewenst een advies vragen aan de ouderraad. Daarnaast kan de ouderraad ook onge-vraagd advies geven aan het bestuur of de groepsraad.
 
Heeft de ouderraad ook stemrecht?
Sinds de oprichting van de vereniging Scouting Mira Ceti heeft de ouderraad ook stemrecht in de groepsraad. Het aantal stemmen is hierbij gelijk aan het aantal leeftijdsgroepen dat onze groep heeft. Momenteel zijn dat dus 4 stemmen.
 
Hoe kan ik de ouderraad bereiken?
Indien je als ouder een vraag hebt aan de ouderraad, spreek de ouder aan tijdens de opkomsten van de speltakken, of stuur een mail (zie bewaarcarré). Mocht dit alles niet lukken, dan kun je ook bij het bestuur aankloppen, zij zullen je altijd doorverwijzen.


Scouting Nederland

 

 

Scouting Regio Noord Oost Brabant

 

 

Scoutcentrum "Achter de Berg"

Log in