Bestuur

Vereniging Scouting Mira Ceti
Het bestuur van de vereniging Scouting Mira Ceti is belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het verenigingsbestuur bestaat uit zes personen, ieder met een eigen takenpakket.

  • Toine van den Heuvel, voorzitter
  • Eline van Bennekom, secretaris
  • Judith van der Velden-van Leuken, penningmeester
  • Eke van Dijk, groepsbegeleiding
  • Edwin van der Heijden, algemeen bestuurslid
  • Wim Bekkers, algemeen bestuurslid en vice voorzitter
  • Désirée Verstegen -Schellens, algemeen bestuurslid

Stichting Beheer Scouting Mira Ceti
Het bestuur van de stichting Beheer Scouting Mira Ceti staat geheel ten dienst van de vereniging Scouting Mira Ceti en beheert hierbij alle materiële en immateriële zaken. Het bestuur bestaat uit dezelfde personen als bij de bijhorende vereniging.

Scouting Nederland

 

 

Scouting Regio Noord Oost Brabant

 

 

Scoutcentrum "Achter de Berg"

Log in