Aankondiging Contributie inning:

Beste ouders,

in de eerste week van juli zal het 2e deel van de contibutie geïnd gaan worden. De contributie-inning zal, zoals u gewend bent, weer via de machtiging automatisch afgeschreven worden, tenzij u dit zelf anders hebt aangegeven. Bij de 1e contributie-inning was dit niet gelukt omdat de incasso machtiging via de Rabobank vertraging had opgelopen.

De contributie bedragen voor dit seizoen (2013-2014) bedragen:

-                   Jeugdleden       € 65,00 per jaar

Stamleden        € 30,00 per jaar

De hoogte van de contributie is voor het komende seizoen (2014-2015) ongewijzigd.

I.v.m. de nieuwe scherpere Europese regels, hebt u voor dit SEPA machtigingssysteem een nieuwe machtiging moeten ondertekenen. Ter controle van de automatsiche afschrijvingen, staan er op dit formulier meer gegevens van de incassant (Scouting Mira Ceti) en uiteraard uw gegevens en ondertekening.

De vermeldde gegevens van de incassant zijn:  

-             - de naam en het adres van de verening,
-            - de incassant-ID (uniek voor de vereniging),
-            - een  machtigingskenmerk, bijvoorbeeld “168202177-T52F91404”. Deze code is uniek voor de afgegeven machtiging.

Dit kenmerk zal bij elke contributie-afschrijving van Scouting Mira Ceti vernoemd worden en bestaat uit 2 gedeelten:

-          Deel 1 (voor het streepje) is het inschrijfnummer van Scouting Nederland,
-          Deel 2 (na het streepje) is het incasseringskenmerk van de vereniging.

U hebt dus alleen getekend voor de incassering van de contributie. Dit kenmerk wordt, bij de eerste afschrijving, met het bedrag automatisch geregistreerd bij de bank, waardoor een wijziging van het bedrag (bijvoorbeeld verhoging contributie) of kenmerk bij de bank aangegeven dient te worden. Hierdoor is het incasso systeem beter beveiligd tegen misbruik. Natuurlijk worden eventuele contributie verhoging altijd na overleg met de ouderraad doorgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het nieuwe incassosysteem, aarzel dan niet om even contact met mij op te nemen. Voor meer informatie kunt u ook naar de website van uw bank.

Met vriendelijke groet,

Toine van den Heuvel, penningmeester.

0412-611028

 

Scouting Nederland

 

 

Scouting Regio Noord Oost Brabant

 

 

Scoutcentrum "Achter de Berg"

Log in